L’àmbit de planificació del Penedès, una oportunitat que no podem perdre.

by

Just abans de començar les “vacances” polítiques el Parlament va adoptar l’acord d’instar el govern al desenvolupament de l’Àmbit Penedès. La comissió de Política Territorial i Sostenibilitat va aprovar per unanimitat instar al Govern a publicar el decret de desplegament de l’Àmbit Penedès amb les mateixes funcions que els altres set territoris

L’Àmbit és un instrument de planificació. Delimita espais urbans , industrials, rurals i també les corresponents xarxes de serveis i de protecció paisatgística. És per dir-ho d’alguna manera més planera, garantir unes formes en un marc territorial. Els àmbits no pressuposen ni prejutgen en els seu procés ni la divisió territorial  ni els sistemes d’administració  política del territori. Però és evident que la planificació pot marcar algunes pautes per les decisions polítiques posteriors.

Amb l’aprovació inicial de l’àmbit del Penedès és evident que es va aixecar una bona expectativa respecte a  la conformació posterior de la Vegueria Penedesenca. Caldrà esperar la definitiva divisió per poder garantir-ne la seva constitució i caldrà així mateix veure l‘abast de la llei sobre l’estructura del govern local que està preparant al Generalitat amb la conversió nominalment ara de les diputacions en vegueries , per tant encara amb una divisió incomplerta del territori en el cas del Penedès fraccionat almenys en dues “províncies” o dues de les noves vegueries. Però no cal tampoc ser pessimista i si es vol de manera volgudament optimista considerarem el desenvolupament de l’àmbit com un pas més en la construcció de la vegueria del Penedès. Cal fer el pas final i definitiu, però, encara.

Però l’Àmbit amb les limitacions polítiques que té ja que es tracte d’un instrument de planificació que dóna pas posteriorment a les àrees de ha servir  com a marc per la definició dels Plans Territorials Parcials, pot servir per bastir el que hem podríem dir estructures de vegueria comptant amb algun instrument de participació política  ( diguis Mancomunitat, digues Pacte de Sant Martí….). l’àmbit comportava que les conselleries de la Generalitat adaptaven els seus serveis d’acord amb el àmbit, com que aquesta , diguem-ne, “descentralització” no s’ha completat seguim sense tenir un àmbit en el marc polític i administratiu de la mateixa Generalitat que ben segur també comportaria algun canvi en els procediment a seguir des del territori del Penedès.

És evident que per fer els treball de l’Àmbit del Penedès no es parteix de zero , més enllà dels propi planejament de que disposen els ajuntaments , el propi Pla Territorial metropolità i també de Tarragona ja fa una composició de manera parcial del que ha de ser el treball sobre el Penedès que a més com territori frontissa , un passadís estratègic entre dues àrees potents com són Barcelona i l’eix Reus-Tarragona esdevé un territori amb enormes possibilitats. Caldrà però que estem amatents que la planificació e l’àmbit es faci  amb el màxim de cura  i atenent a totes els possibilitats i potencialitats  pròpies  del Penedès i evitant quedar subsumits en dues planificacions ja fetes del Camp de  Tarragona i La   Regió Metropolitana. Essent obvi que una planificació d’un territorial no pot entrar en contradicció en la planificació global del país sí que cal que aquells elements que són estructurant del Penedès cal que hi quedin reflectits i garantit que es  superaran  les servituds històriques que aquest territori ha tingut.

Estem en moments de crisi global i per tant  les solucions han de ser globals  però també calen actuacions locals i supra-locals . El treball de l’àmbit del Penedès que compta   amb una massa crítica suficient, amb diversitat territorial notable i amb uns sectors econòmics i socials predisposat disposat a col·laborar amb el sector públic ens poden portar a  fer una bona feina. Ens cal doncs intentar planificar el territori al servei de els persones i des de la sostenibilitat per potenciar als actius possibles per batallar contra la manca de llocs de treball que és avi el handicap més important i un perill latent fe fractura social.

L’àmbit territorial haurà de basar-se en premisses actuals però amb  visió de futur. El debat ens sembla que  hauria de possibilitar de que podéssim contrastar les nostres potencialitats col·lectives i les més sectorials,  vetllar per les oportunitats que podem explotar  i quines són les fortaleses i les debilitats davant el país  i treballar per reforçar-ne unes i minvar les altres. A tall d’exemple entenem que hi ha alguns aspectes que caldrà tenir en compte: Pensar el territori per la millora del teixit productiu fonamentant-lo en la innovació i l’educació. Treballar per les diverses centralitats  poblacionals i genera i enfortir les serveis i prestacions socials que és el que cohesiona el territori. Estudiar a fons la necessitat d’infraestructures  en el seu doble sentit,la d’equilibrar interiorment el territori  i contribuir a la quota infraestructural del país. Cal preservar el necessari component rural, qualificant-lo i millorant-lo i també potenciar, estudiar i difondre  el patrimoni cultural vinculant-lo amb mesura a nous sectors de turisme de qualitat , evitant el parc temàtic i potenciant el seu aspecte referencial  . Tot plegat s’hauria de fer amb  cercar una clara estratègia de relació amb els territoris  veïns per establir els necessàries aliances  per ajudar els gran reptes del país.

No serà fàcil i caldrà un lideratge fins ara no manifestat per cap administració del Garraf . Hi ha força feina feta, hi ha forces estudis confeccionats, però crec que és l’hora que l’ajuntament de  Vilanova , en procés també  – i això pot ser un avantatge o un llast segons com s’evolucioni – de renovar la seva planificació promogui un veritable, real, ampli, rigorós   i consistent debat ciutadà sobre com violem que sigui l’àmbit del Penedès. Hauríem d’aprofitar l‘ocasió i no permetre que ja ens ho donin tot fet.

Publicat al Diari de Vilanova el 23.08.13

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s


%d bloggers like this: